Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Prihláška

 
MACKO
Detské opatrovateľské centrum
Hájová 4171/5
018 41 Dubnica nad Váhom
 
alebo elektronicky na docmacko@gmail.com
 
Potrebné dokumenty k prijatiu dieťaťa:

 

  • Vyplnená záväzná prihláška - je k dispozícii v detskom centre
  • Fotokópia kartičky poistenca dieťaťa
 
Prihláška dieťaťa do detského centra
 
1. Meno a priezvisko dieťaťa:................................................................................................. 
2.Adresa bydliska:....................................................................................................................
3. Dátum narodenia:..................................................................................................................
4. Zdravotná poisťovňa dieťaťa:...........................................................................................
5. Má dieťa alergie alebo iný zdravotný problém:........................................................... ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. Stravovacie návyky dieťaťa/čo má dieťa vylúčené zo stravy: ................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7. Nástup dieťaťa do detského centra (dd.mm.rrrr)......................................................
8. Dĺžka pobytu (napr. 7,oo - 16,30):....................................................................................
9. Stravovanie zabezpečené opatrovateľským centrom (áno/nie):...............................
10. Meno a priezvisko rodičov+telefonický kontakt+e-mail:
Matka:..........................................................................................................................................
Otec:............................................................................................................................................
11. Zoznam mien osôb, ktoré budú dieťa vyzdvihovať:
......................................................................................................................................................
12. Iné dôležité iformácie:.....................................................................................................
......................................................................................................................................................
 
Dátum:...................................... 
 
Podpis  rodiča..........................................................
 
*Svojim podpisom vyjadrujem súhlas a akceptujem všetky Všeobecné organizačné
a platobné podmienky detského centra.
TOPlist