Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Denný režim

Denný režim
 
6,30 – 8.30 príchod detí , tvorivá hra – na základe spontánnosti
a tvorivej aktivity dieťaťa
8.00 - 8.30 príprava na desiatu - upevňovanie hyg. návykov
8.30 – 8.45 desiata
8.45 – 10.00 edukačné a didaktické aktivity – plynulé striedanie didaktických hier a aktivít a výchovno – vzdelávacej činnosti,angličtina pre deti
10.00 – 11.30 pobyt vonku – vychádzka do okolia, pohybové a športové hry, poznávanie prírody a okolia…
11.30 – 11.45 hygiena, príprava na obed – stolovanie
11.45 – 12.30 obed
12.30 – 12.45 príprava na odpočinok, čítanie rozprávok
12.45 – 14.00 spánok, relaxačný odpočinok pre nespiace deti (dĺžka spánku resp. odpočinku v závislosti od veku a individuálnych potrieb dieťaťa)
14.30 – 15.00 olovrant
15.00 – 18.00 záujmové činnosti, upevňovanie získaných poznatkov,pobyt vonku v jarných, letných a jesenných mesiacoch ...

 

TOPlist