Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

O Nás

 
"Vaše dieťa v dobrých rukách..."  
 
 
 
Naše detské centrum ponúka starostlivosť o deti vo veku od 1-6 rokov. Nachádzame sa v rodinnom dome so záhradou v tichej štvrti mesta. Deti sú v rodinnej atmosfére, majú pocit istoty a bezpečia.
 
Malé skupinky s maximálnym počtom 5 detí nám umožňuje dôrazný individuálny prístup a možnosť odhaľovať u detí od útleho veku talent, komunikačné schopnosti a takisto aj jeho prirodzený vývin. Vedieme deti k ohľaduplnosti, rešpektovaniu potrieb druhých, kamarátstvu a k odbúraniu egocentrizmu. Postupnou systematickou prácou s dominantným postavením hry a množstvom činností, pripravíme deti na vstup do školy.
 
Ponúkame miesto pre max. 15 detí, čo umožňuje individuálny prístup ku každému dieťaťu.
 
 
VÝCHOVNO – PEDAGOGICKÝ PROGRAM
 
Celodenné aktivity podnecujú vzájomné pomáhanie, zdieľanie a schopnosti dávať, deliť sa a prijímať. Učitelia nabádajú k rozvoju osobnosti, nápaditosti a tvorivosti prostredníctvom špeciálnych ako aj vybraných aktivít samými deťmi.
Denný program je okrem vzdelávacích aktivít plný výtvarných, hudobných a pohybových činnosti. Niekoľkokrát za deň sa deti venujú určenej téme, učia sa pesničky a riekanky, maľujú, kreslia, modelujú, spievajú, tancujú, hrajú divadlo, behajú, súťažia a chodia na prechádzky.
 • zameraný na rozvíjanie vedomostí, zručností a návykov a na rozvoj tvorivosti
 • integrovanie detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami

 • výučba angličtiny hravou formou so zreteľom na individuálne potreby dieťaťa a úroveň jazykového citu- zdarma
 • tvorivé dielne

 • divadielko v škôlke

 • plávanie v spolupráci s Penguin sport club

 • projekt natura (výlety do prírody...)
 • projekt zdravá výživa (každodenné jedenie ovocia a zeleniny)
 • projekt spoznaj svoje okolie
 • cannisterapia
 • vedený kvalifikovaným pedagógom a zdravotnou sestrou
 U NÁS...
 • každé dieťa je osobnosť
 • každé dieťa má právo prejaviť sa
 • osobný prístup
 • komunikácia je základ
 • spolupráca s rodičmi
 • dezinfekcia priestorov aj pomocou infražiariča
 
Starostlivosť je orientovaná na oblasť dodržiavania hygienických a stravovacích návykov a hravý režim dňa.
 

Mnohí rodičia majú pocit, že dieťatko "odkladajú"... Opak je pravdou. Pobyt dieťatka v kolektíve podporuje jeho zvedavosť, rozširuje slovnú zásobu, dáva  mu nové  možnosti. Mladšie deti sa rýchlejšie učia nové veci od starších. Nielen detičky potrebujú čas na to, aby si zvykli na nové prostredie, kamarátov, pani učiteľky. Aj Vy, rodičia, potrebujete  získať istotu, že Vaše  dieťatko je v dobrých rukách, spokojné a šťastné... Dieťa je s Vami citovo prepojené a vníma Vaše obavy, strach a smútok aj na diaľku. Doprajte si čas na zmenu :)

 

Všetky aktuality, fotky a novinky nájdete na facebooku:
Detské opatrovateľské centrum Macko

 Výška príspevku za kalendárny mesiac je v sume preukázaných výdavkov,

najviac 280,- €.

Rodičia, ktorí majú doma dvojičky alebo dve deti do 3 rokov, alebo jedno dieťa do 3 rokov a jedno dieťa do 6 rokov s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, majú nárok na príspevok na obidve deti, teda spolu až 560 EUR mesačne.


 

 

 
 
TOPlist